Solgård Design

Ny lansering – Lerum Most. Utfordringen kunden ønsket å løse var å få differensiert den nye varianten nok fra standard Jordbær. Oppgaven ble løst ved å få inn naturlighet ved bruk av treverk som nytt element.
Design: Solgård Design
3D: Oblivon design

Most_skilt.jpg Lerum_lokk.jpg Most-1.jpg Most_pall-1.jpg