Solgård Design

Redesign av Noisy etikett og flaske + lansering Noisy Zero.

Prosjektansvarlig/eier av prosjektet: Sikt Reklame
Designansvarlig flaske: Oblivion Design
Designansvarlig etiketter: Solgård design.
Dette prosjektet er et samarbeid mellom 4 designbyråer i Drøbak.
Her fikk vi jobbe kreativt på tvers og spille på hverandres erfaringer. Etikett og flaske design ble utformet parallelt for å oppnå et best mulig resultat. En veldig spennende og morsom prosess.
Designere:
Kjetil Sørby. Sikt reklame
Henning Arnesen. Oblivion Design
Tom Sommerseth. Sommerseth Design
Jannicke Solgård-Jensen. Solgård Design

Noisy_zero.jpg Noisy.jpg