Egg Fra Familien Berg

Solgård Design er stolte av å presentere vårt arbeid for Kolonihagen sine egg. Kolonihagen er kjent for å tilby egg av høyeste kvalitet, produsert av nøye utvalgte bønder som prioriterer dyrevelferd og bærekraft. Vår oppgave var å skape ett design som ikke bare reflekterte disse verdiene, men også kommuniserte Kolonihagen sitt engasjement for dyrevelferd og norsk matproduksjon.

Utfordring
Utfordringen var å utforme en emballasje som ikke bare appellerte til forbrukernes sanser, men også formidlet historien bak Kolonihagen sine egg. Med fokus på bærekraft og dyrevelferd ønsket vi å skape en visuell identitet som reflekterte Kolonihagen sitt engasjement for etisk produksjon og norsk landbruk.

Løsning
Inspirert av bøndenes omsorg for dyrene og naturen, valgte vi å bruke illustrasjoner direkte fra gårdene på emballasjen. Dette ga oss muligheten til å formidle den unike historien og opplevelsen bak Kolonihagen sine egg. Ved å kombinere illustrasjoner med en ren og moderne typografi, skapte vi en emballasje som var både appellativ og informativ.

Resultat
Resultatet av vårt samarbeid med Kolonihagen er en emballasje som ikke bare skiller seg ut i mengden, men også formidler Kolonihagen sin historie og verdier på en autentisk måte. Med illustrasjoner direkte fra gårdene og en tydelig fokus på dyrevelferd og norsk matproduksjon, har vi skapt en emballasje som appellerer til forbrukere som verdsetter etisk og bærekraftig matproduksjon.

Vi takker Kolonihagen for tilliten og samarbeidet i utviklingen av deres emballasjedesign for egg. 

Grafisk Design: Solgård Design
Illustrasjon:
Tomas Lindell
Grafisk produksjon: Oblivion Design
Kolonihagen og Solgård Design har samarbeidet siden 2018.