Kolonihagens meieriprodukter

Solgård Design er begeistret for å dele vår kreative reise med Kolonihagen og deres meieriprodukter. Vår oppgave var å utvikle et emballasjedesign som ikke bare fremhevet hvert enkelt produkt, men også sikret gjenkjennbarhet for Kolonihagen som merkevare.

Utfordring
Utfordringen var å skape et designkonsept som tillot hvert meieriprodukt å skinne individuelt, samtidig som det opprettholdt en tydelig kobling til Kolonihagen som avsender. Vi ble utfordret til å formidle Kolonihagens kjerneverdier, økologi og kvalitet gjennom designet.

Løsning
Vi tok en helhetlig tilnærming til designprosessen ved å fokusere på elementer som typografi, illustrasjonstil, grid og logo som går igjen på alle produktene i serien. Ved å bruke en harmonisk fargepalett og en balansert layout, skapte vi en enhetlig visuell identitet som forsterket Kolonihagens merkevare.

Resultat
Resultatet av vårt samarbeid med Kolonihagen er en serie meieriprodukter som skiller seg ut i mengden og samtidig opprettholder en tydelig kobling til merkevaren. Gjennom vårt design har vi klart å formidle Kolonihagens kjerneverdier på en engasjerende og tiltalende måte, og vi er stolte av å ha vært en del av denne spennende reisen med Kolonihagen.

Vi takker Kolonihagen for tilliten og samarbeidet, og ser frem til å fortsette å levere designløsninger som skiller seg ut og inspirerer.

Produksjon: Oblivion Design
Illustrasjon: Tomas Lindell