Bevaring av Tradisjon og Identitet

Solgård Design er stolt av å presentere vårt arbeid med designprosessen for Lerum julebrus. Som en liten, men viktig brusvariant for mange, spesielt i Sogndal, var vår oppgave å bevare produktets autentiske karakter samtidig som vi tilpasset det til moderne forventninger. Lerum julebrus tilhører produkter som skal være slik de alltid har vært – derfor valgte vi en løsning med et forsiktig redesign.

Utfordring
Utfordringen var å finne balansen mellom å bevare tradisjon og identitet, samtidig som vi tilførte en friskhet og appell som ville tiltrekke seg moderne forbrukere. Med et produkt som har en dyp forankring i lokalsamfunnet, var det avgjørende å respektere og ivareta den unike arven til Lerum julebrus.

Løsning
Vår designprosess begynte med en nøye analyse av Lerum julebrus’ eksisterende design og dets posisjon i markedet. Ved å lytte til stemmen til lokalsamfunnet utviklet vi et forsiktig redesign som beholder produktets ikoniske elementer, men oppdaterer dem for å passe bedre inn i dagens marked.

Design og produksjon: Solgård Design
Illustrasjon: Tomas Lindell