Definerer Velvære Med Eleganse

Solgård Design er stolt over å presentere vårt arbeid med MSM Norge i utviklingen av Influidity, en serie flytende kosttilskudd. MSM Norge, et lite familiedrevet firma, ønsket å forsterke merkevaren sin og skape et design som ville fremheve seriens kvaliteter og identitet på en tydeligere måte. Vår oppgave var å designe emballasjen og utvikle en grafisk profil som ville gi Influidity et strammere og mer ikonisk uttrykk.

Utfordring
MSM Norge sto overfor utfordringen med å posisjonere Influidity som en ledende aktør i markedet for flytende kosttilskudd. Med et ønske om å styrke merkevarens tilstedeværelse og skape et design som kommuniserte produktets essens på en mer tiltalende måte, var det viktig å utvikle en visuell identitet som var både gjenkjennelig og attraktiv for målgruppen.

Løsning
Vår designprosess startet med en grundig analyse av Influidity’s verdier, målgruppe og konkurranselandskapet. Gjennom en kombinasjon av kreativ utforskning og strategisk tenkning, utviklet vi en grafisk profil som inkorporerte et strammere design, samtidig som den beholdt elementer som reflekterte produktets natur og gjenkjennbarhet. 

Resultat
Resultatet av vårt samarbeid med MSM Norge er en sterk og ikonisk visuell identitet for Influidity. Det strammere designet og den forbedrede grafiske profilen har bidratt til å forsterke merkevarens tilstedeværelse i markedet og skape en sterkere forbindelse med målgruppen. Influidity har blitt positivt mottatt av både eksisterende og nye kunder, og har styrket sin posisjon som et ledende valg innen flytende kosttilskudd.

Solgård Design takker MSM Norge for tilliten og samarbeidet i utviklingen av Influidity’s visuelle identitet.

Lansering 2023
Foto og video: Fotograf Stine Østby