Redesign av Klem standardserie + sesongbasert Limited edition design.

Design: Solgård Design

Date: