Redesign av Klem sesongbasert Limited edition design.

Design: Solgård Design

Date: