Redesign av hele sortimentet av syltetøy på spann.

Både for butikk og storhusholdning

Design: Solgård Design

Date: