Redesign av Noisy etikett og flaske + lansering Noisy Zero.

Prosjektansvarlig/eier av prosjektet: Sikt Reklame

Designansvarlig flaske: Oblivion Design Designansvarlig etiketter: Solgård design Dette prosjektet er et samarbeid mellom 4 designbyråer i Drøbak.

Her fikk vi jobbe kreativt på tvers og spille på hverandres erfaringer.

Etikett og flaske design ble utformet parallelt for å oppnå et best mulig resultat. En veldig spennende og morsom prosess.

Designere:
Kjetil Sørby, Sikt reklame
Henning Arnesen, Oblivion Design
Tom Sommerseth, Sommerseth Design
Jannicke Solgård-Jensen, Solgård Design

Date: