Design av Nutrilett Breakfast Bars.

Design: Solgård Design

Foto: H2W
Kunde: Orkla Health/Nutrilett

Date: